Aiseesoft

Algemene voorwaarden

Neem even de tijd om onze Algemene voorwaarden te leren kennen. Het gebruik van onze website en alle bestellingen die daarop worden geplaatst, houdt in dat u akkoord gaat met de volgende Algemene voorwaarden en hieraan gebonden bent.

We behouden ons het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen.

Via de Aiseesoft-website hebt u toegang tot een verscheidenheid aan bronnen en inhoud. Deze omvatten software, webpagina's, gegevens, berichten, tekst, afbeeldingen, foto's en grafieken. Het volgende zijn voorwaarden van een wettelijke overeenkomst tussen u en Aiseesoft Studio. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of de inhoud die op of via de site wordt aangeboden, stemt u ermee in de volgende voorwaarden te volgen en hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Aiseesoft-website niet gebruiken. We kunnen de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op elk moment herzien zonder u hiervan op de hoogte te stellen. De herziene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn van kracht wanneer ze worden geplaatst.

Gebruik van software: Elk gebruik van software is onderworpen aan een softwarelicentieovereenkomst die bij of bij de software hoort. Door software van deze site te downloaden, te installeren of te gebruiken, geeft u aan dat u de voorwaarden van de overeenkomst hebt gelezen en hiermee akkoord gaat. In het geval dat software die op of via de site wordt geleverd, niet is gelicentieerd voor uw gebruik door Licentievoorwaarden die specifiek zijn voor de software, mag u de software gebruiken met inachtneming van het volgende:
(a) de Software mag uitsluitend voor uw persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt;
(b) de Software mag op geen enkele manier worden gewijzigd of gewijzigd;
(c) de Software mag niet opnieuw worden gedistribueerd.
Alle rechten, aanspraken en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden

Gebruik van materiaal: Alle logo's, opstartschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en/of handelsimago (gezamenlijk "merken") van Aiseesoft of haar externe licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan, is het gebruik, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aiseesoft verboden en kan het auteursrecht, handelsmerk, privacy en andere toepasselijke wetten schenden of voorschriften.

Vergoeding: U stemt ermee in Aiseesoft, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

Copyright: Auteursrecht op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en onder licentie van Aiseesoft Studio. Alle materialen op deze site zijn beschermd door internationale auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd, aangepast of behandeld in welke vorm of op welke manier dan ook of in welk medium dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aiseesoft Studio. U mag geen copyright- of andere kennisgevingen van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.

handelsmerken: De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van Aiseesoft of andere derden. Het is u niet toegestaan ​​de Merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aiseesoft of een derde partij die eigenaar is van de Merken. Aiseesoft en het Aiseesoft-logo zijn handelsmerken van Aiseesoft Studio.